29-12-2016

Petit Bonaparte, een onfatsoenlijke voorzitter en toch nog goed nieuws


28–12-2016 - Wij zijn bijna een jaar verder. Dit is het laatste bericht van BioSoleil Senegal. Vanaf de oprichting in 2012 tot eind 2016 is het aantal belangstellenden voor biologische land en tuinbouw in Senegal enorm gegroeid. Het gehele netwerk en alle activiteiten van BioSoleil wordt in januari overgedragen aan een overkoepelende stichting waar meerdere landelijke verenigingen deel van uit gaan maken. Met als vestigingsplaats Thies. Ook de naam zal veranderen en er komt een eigen website geheel in het Frans. De schatting is dat zich het komend jaar meer dan 60.000 leden gaan aansluiten. Goed nieuws dus.

Helaas laat de BioSoleil EU subsidie aanvraag voor 23 werkgelegenheid tuinen in Sandiara nog op zich wachten. Er is verschil van mening tussen de Senegalese overheid en de EU over de besteding. Terwijl de kern van de aanvraag het tegenhouden van ongewenste vluchtelingenstromen is. 

BioSoleil heeft met de afgelopen vier jaar veel plezier promotie gemaakt voor de biologische land en tuinbouw. Waardoor er veel Senegalese boeren, tuinders, en planters zich bewust zijn geworden van de mogelijkheden om gezondheid te bevorderen én betaalde banen te creëren.
Nooit opgehaalde planten voor Jardin Yayeme

Eén kwestie is nog niet opgelost
BioSoleil Senegal heeft in april 2015 een overeenkomst getekend met subsidiegever Wilde Ganzen om Association Jardin Yayeme (die samen hoort te werken met Stichting Yayeme Nederland). Het betreft een eenmalige bijdrage van circa 4600 Euro. Die BioSoleil Senegal tot op heden onder beheer heeft.

De voorwaarden in de overeenkomst zijn duidelijk.
Eén van de voorwaarden is dat de tuin daadwerkelijk eigendom van Association Jardin Yayeme is. En dat er officieel document voorgelegd kan worden waaruit blijkt dat de eigenaar van het terrein (dat kan de overheid of een privé eigenaar) het terrein ‘om niet’ dus gratis ter beschikking heeft gesteld voor een minimale periode van 10/25 jaar. Wilde Ganzen noemt dat 'Ownership'. Ook BioSoleil is een groot voorstander van ownership. Helaas begrijpt St. Support Yayeme dat niet. Zij vinden zich de eigenaar?

Dit bewijs is hard nodig in Senegal
Het komt vaak voor dat er activiteiten op een terrein worden uitgevoerd zonder dat er sprake is van formele toestemming door de eigenaar. Als er dan investeringen zijn gedaan dan gaan die verloren. Juist in het gebied waar Association Jardin Yayeme is gevestigd zijn er altijd al grote problemen geweest over eigendom van terreinen.

BioSoleil heeft in opdracht van Stichting Yayeme 
onderzoek gedaan naar de daadwerkelijk behoefte van dat gedeelte van de bevolking van Yayeme waar de NL stichting contact mee heeft. Enerzijds was er belangstelling voor een grote volkstuin. Anderzijds zag de bevolking liever een plan van aanpak om de grote werkeloosheid in Yayeme te bestrijden. Tevens kreeg BioSoleil grote twijfels omtrent de aanpak van de NL stichting Support Yayeme. Wij zouden hen geen cent geven.

Er was onder de bevolking véél verholen kritiek. 
Stichting Yayeme zo alleen eigen familie helpen en aldus de aanverwante familie. Stichting Yayeme zou volstrekt onnodige en mislukte projecten hebben gefinancierd. Waaronder een waterinstallatie van 35.000 Euro die nooit in gebruik is genomen. Dus 35.000 Euro Nederlands 'goede-doelen-geld' down the drain. De Nederlandse St. Support Yayeme ‘goed-doen-drang’ is kennelijk groter dan het goed luisteren naar de wensen van de lokale bevolking die vele malen groter is dan de kleine groep die St. Yayeme al jaren zegt ‘te helpen’ met hún ontwikkeling.

Het voorstel van BioSoleil 
om de tuin groter te maken en échte banen te creëren werd door de voorzitter van Support Yayeme Nederland niet goed gelezen. Hierdoor liet hij de kans om onderdeel te worden van een door de EU gesubsidieerd land- en tuinbouwproject aan Yayeme voorbijgaan. Een grote gemiste kans waardoor de kleine tuin dan onderdeel van een groter volledig gefinancierd plan zou worden.

Tijdens een informele rondreis met BioSoleil leden, EU en Senegalese afgevaardigden in juni 2016. Is ook de gemeente Fimela bezocht. Yayeme valt administratief onder Fimela.

Een door het gedrag van de voorzitter van St. Support Yayeme misgelopen gebouw

Aldaar vernamen wij dat Association Jardin Yayeme niet formeel was ingeschreven en dat er grote twijfels waren over het rechtmatig gebruik van het terrein in Yayeme. Stichting Yayeme werkt dus vermoedelijk mee aan een privé aangelegenheid. En ondanks het verzoek van BioSoleil Senegal om na 1,5 jaar wachten officiële verklaringen van eigendom of gebruik over te leggen heeft BioSoleil geen enkele verklaring gezien.

BioSoleil heeft in de afgelopen vier jaar juist, in de streek waar Jardin Yayeme gevestigd is een groot aantal volkomen mislukte ‘goede doel’ projecten kunnen observeren. Er zijn vanuit Nederland, maar ook vanuit Duitsland en Frankrijk duizenden euro’s geïnvesteerd in grote mislukkingen. Mislukkingen waar niemand over wil praten. Het falen word de bevolking verweten.

In november 2015 verbrak BioSoleil de werkrelatie met St. Support Yayeme. De postkoloniale drang en dwang van de Nederlandse voorzitter van Stichting Yayeme uitte zich in grove taal en beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse tussenpersoon. (De voorzitter heeft kennelijk weinig kennis van het Frans of Engels in woord en geschrift).

BioSoleil heeft begin januari 2016 het bestuur van Assosciation Jardin Yayeme bezocht. Aldaar bleek dat de ledenlijst en de bestuurssamenstelling niet overeen kwamen met de realiteit.

Er waren géén verplichte 3 maandelijkse bestuur rapportages. Er was géén boekhouding en er was ook géén officiële bankrekening waar het Wilde Ganzen subsidiebedrag op gestort kon worden.

Opnieuw heeft BioSoleil uit moeten leggen dat er alleen maar met één officieel gevestigde partner gewerkt kon worden. Het ‘bestuur’ beloofde in de maanden daarop met officiële eigendom papieren, een werk en financieringsplan én een bankrekening waarop drie bestuursleden gedrielijk gemachtigd zouden zijn om uitgaven te doen op basis van bestuursbesluiten.  
In het afgelopen jaren heeft BioSoleil niets meer vernomen van Association Jardin Yayeme. Tussen 2013 en begin 2016 heeft BioSoleil meer dan 20 bezoeken, vergaderingen in Yayeme afgelegd. Er is een gedeelte van het vele BioSoleil werk door Stichting Support Yayeme vergoed. Hun aanbetaling voor een te plaatsen hekwerk is teruggestort naar St. Support Yayeme NL. Aanbetaalde planten en struiken zijn ondanks herhaalde verzoeken nooit door Jardin Yayeme opgehaald. De meerkosten van de bezoeken en het vele werk waren voor rekening van BioSoleil. Een cadeau aan Yayeme!

In plaats van Jardin Yayeme te steunen met de formalisering van de doelstelling heeft de voorzitter van St. Support Yayeme uitzonderlijk veel tijd vrij gemaakt om met name de Nederlandse BioSoleil tussenpersoon te belasten met zeer kwalijke beschuldigingen, bedreigingen, en laster via de sociale media. Onbewezen stellingen en vooral haatdragend en smerig rumoer. Maar met welk doel eigenlijk?

BioSoleil Senegal heeft besloten het door Wilde Ganzen gefourneerde bedrag eind maart 2017 terug te storten naar Wilde Ganzen in Nederland. Het is immers niet bedoeld voor de voorzitter van St. Support Yayeme. Die te graag roept dat alle heil voor Yayeme van hem afkomt. Als Jardin Yayeyeme écht bestaat biedt het nakomen van de eerder gemaakte afspraken Association Jardin Yayeme de laatste kans om juridisch werkelijk orde op zaken te stellen en een eigen fijne tuin te bouwen.

Stichting Support Yayeme blijkt telkens opnieuw een slechte partner te zijn voor de overigens zeer aardige mensen in Yayeme. De koloniale houding en het grillig haatdragend en onbewust racistisch gedrag en vóór Zwarte Piet gedrag voorzitter van St. Support Yayeme wordt momenteel door advocaten in Nederland en Senegal bestudeerd. Daarna volgt harde actie. 

Op de foto vijf van de twaalf fantastische personen die jarenlang als daadwerkelijke begeleiders van BioSoleil en BioKids  een belangrijke rol hebben gespeeld of het directe werk hebben uitgevoerd. 


Het feit dat de onfatsoenlijke voorzitter die in Senegal Petit Bonaparte word genoemd, al maanden ongevraagd en ongewenst vrienden van de Nederlandse tussenpersoon stalked (zelfs de kinderen in Senegal lastig valt) via de sociale media. Verdachtmakingen poneert, onbewezen beschuldigingen uit, met kwetsende en onware teksten zullen hem en zijn partners (meehuilers) zwaar aangerekend worden. 

Voor iedereen die denkt iets te kunnen claimen 
van BioSoleil, BioKids of voorheen Dakarkids of van de Nederlandse tussenpersoon. Er ging beslist wel eens wat fout in de organisatie met name door de taalbariere daarvoor alvast onze excuses. 

Maar iedereen kan een mail met harde bewijzen sturen naar: Mr. Ellens van www.teurlingsellens.nl/nl. 

Mocht de claim onterecht of juridisch ongegrond zijn dan worden de behandelingskosten aan de claimer doorberekend en indien nodig word er een schadeprocedure opgestart wegens smaad en een schadeclaim ingediend die na toewijzing geheel ten goede komt aan de BioKids in Senegal. Die kunnen de extra steun goed gebruiken!

De bevolking van Yayeme helpen doet Petit Bonaparte (veel vrienden vragen om zijn echte naam) zeker niet( Wij houden het fatsoenlijk wij zijn geen rechters. En onze BioKids ezel Jean zou zich beledigd voelen (ja het is een mannetje).
 

Wij besteden ook liever geen tijd aan onzin maar liever aan onze doelstelling het strijden tegen ongelijkheid, armoede en koloniaal racisme. 

Het complete verhaal rond St. Support Yayeme komt zeker in het onderstaande boek. Zou daar de frustratie van Petit Bonaparte zitten?

Water dragen naar de zee verschijnt eind 2017 of begin 2018

15-01-2016

Goed doen is iets anders dan iets goed doen


Sinds 2012, na de verkiezingen is er veel veranderd in Senegal. Na 21 jaar twijfel en politiek steekspel. Is de wet op de decentralisatie van de overheid ingevoerd. Acte 3. Er is eveneens hardhandig afgerekend met het bewind van de vorige president. Vriendjes politiek en de hevige groei van de informele economie hebben in die periode voor een toename van de corruptie gezorgd. Al vanaf de 2008 crisis trekken buitenlandse NGO’s en kleine 'goed doen' stichtingen zich terug. Enerzijds vanwege de economische crisis in de donerende landen. Anderzijds vanwege de cultuurverschillen en communicatie problemen laten deze grote en kleine hulporganisaties een spoor van niet afgewerkte NGO projecten achter. 

Toch zorgt de algehele schoonmaak ingezet door de huidige regering voor een aanmerkelijke groei van de economie. De informele handel staat onder grote druk door een groot gebrek aan cash geld. De enorme hoeveelheid importvoedsel en handels materialen zoals nieuwe kleding, gebruikte kleding, textiel, elektronica eigenlijk alles wat voor het dagelijks leven word gebruikt komt dagelijks per schip of vliegtuig aan. De overheid heft flinke importbelastingen die van te voren afgerekend moeten worden. Ook over de vele containers met ‘hulpgoederen’. 

De overheid had inmiddels goed door dat er duizenden nep-stichtingen waren opgericht die geen ander doel hadden dan handel in gebruikte goederen. Het huidige belastingbeleid zorgt er tevens voor dat alleen de zeer grote NGO' s na veel papierwerk, van belasting vrijgestelde goederen kunnen ontvangen. De kosten van de aanvraag en de benodigde uren om te 'onderhandelen' lopen echter ook op tot soms duizenden euro's en staan vaak niet in verhouding tot de waarde van de 'gratis' goederen. 

De diaspora stuurt door de crisis minder consumptiegeld naar hun familie in Senegal. Of investeert alleen nog in nieuwbouwhuizen en/of commerciële bouwprojecten. Die later huur opleveren of bij verkoop voor nieuw bouwkapitaal zorgen. Ondanks de ogenschijnlijke economische groei is het onderwijs kwalitatief onder de maat en is de werkeloosheid onder jeugdigen tussen 18 en 35 jaar toegenomen. Het werkeloosheidspercentage ligt rond de 90% bij deze zeer grote groep jongeren (circa 4 miljoen). Het land en met name de kansarme groeperingen hebben nog steeds zeer te lijden onder de corrupte mentaliteit van veel van hun landgenoten. Corruptie die veel ontwikkelingen ernstig afremmen.

Buitenlandse donateurs hebben vaak geen idee van de soms buitengewoon moeilijke omstandigheden en marges waar binnen geleefd en gewerkt moet worden door de lokale bevolking die geen deel uitmaakt van de circa 5% grote elite die het geld en de macht onderling verdelen.


Ook onze kinderprojecten zijn in de afgelopen 10 jaar met voortdurend dalende jaarinkomsten geconfronteerd. In 2015 is er 8.128 Euro in Senegal vanuit Europa ontvangen. Waaronder een bedrag van 5000 Euro uit Rotterdam om de aankoop van een terrein in Sandiara te financieren. In Senegal heeft Association BioSoleil voor aanvulling van de noodzakelijke budgetten gezorgd. Vanaf begin 2012 heeft het voormalig DakarKids bestuur in Senegal een nieuwe strategie uitgezet. Waaronder het opzetten van land en tuinbouw projecten die enerzijds voor werkgelegenheid zorgen, anderzijds voor budgetten die  het blijven helpen van kinderen in moeilijke situaties mogelijk maakt. 

En wie is toch die trouwe Nederlandse donateur die elke maand het budget uit eigen zak tot 100% aanvult? En daardoor sinds 10 jaar de grootste donateur is.

Tevens bleek dat door de toegenomen economie er minder behoefte is aan de relatief kostbare internaatsopvang zoals bij de Dakarkids en BioKids huizen. Tijdelijke opvang en ondersteuning met onderwijskosten zijn de belangrijkste activiteiten geworden. Evenals maandelijkse bedragen voor Kids die in een gastgezin geresocialiseerd worden. Sinds juli 2015 vangen wij geen jongens meer op. Behalve in bijzondere gevallen. Villa BioKids is sindsdien beschikbaar voor de opvang van meisjes. Maar het Senegalese bestuur is er tot zover niet in geslaagd voldoende financiële middelen bijeen te krijgen om met het meisjeshuis van start te kunnen gaan.

Er waren ook tegenslagen. In 2013 hebben wij vanuit Nederland een aanzienlijk bedrag ontvangen om een auto met 8 plaatsen te kunnen aanschaffen. De auto is met contract op naam gezet van de chauffeur, een van de oudere Dakarkids. Door betaalde ritten uit te voeren voor BioKids en BioSoleil en anderen zou hij maandelijks een aanzienlijk bedrag in de kas van de opvanghuizen kunnen storten. Door onoplettendheid van de chauffeur is de motor twee maanden later verloren gegaan. En was er 7000 Euro nodig om de auto te repareren. Dit bedrag is aan de chauffeur geleend. De zoektocht naar een nieuwe motor en andere onderdelen is na meer dan een jaar op niets uitgelopen. Dus geen inkomsten maar extra kosten. 

De chauffeur heeft vervolgens het casco van de kapotte auto verkocht. En dat geld besteed aan een andere gebruikte forse auto. Het bleek een miskoop te zijn. Opnieuw heeft de chauffeur geld geleend van BioKids om reparatie's te verrichten. Meer dan 3000 Euro. Zijn totale schuld aan BioKids is opgelopen naar 10.700 Euro. Een bedrag waarvan hij beloofd heeft het terug te betalen.  Onlangs heeft het bestuur hem de wacht aangezegd. Hij mag niet meer in de Villa wonen. Hij moet een reguliere baan gaan vinden en maandelijks een bedrag naar draagkracht terug gaan betalen. 


Positiever zijn de ontwikkelingen rond BioSoleil en BioKids. BioSoleil is in 2012 opgericht om banen te creëren inclusief opleidingen binnen de land en tuinbouwsectoren. Hier kunnen de ouder geworden BioKids ook van profiteren. Wij hebben in de afgelopen 10 jaar circa 900 Kids opgevangen of verder geholpen. Met lede ogen moesten wij aanzien dat zij ondanks een goede schoolopleiding, weinig kans op werk hebben. Daar hebben wij nu een antwoord op.

BioSoleil staat voor banen, opleidingen en bevordering van de biologische land en  tuinbouw. BioKids staat voor het begeleiden en ondersteunen van met name plattelandskinderen in de 22 dorpen waar BioSoleil projecten opzet  De BioSoleil organisatie bestaat ondertussen uit circa 25 consultants. Gesteund door een groep van meer dan 4000 sympathisanten. 

BioSoleil consultants zijn resultaat gerichte personen die per reëel gewerkt uur betaald worden door opdrachtgevers zoals de overheid, bedrijven en stichtingen. Activiteiten zijn het geven van adviezen en begeleiden van projecten die duurzame biologische land en tuinbouw willen bedrijven. De aanpak van BioSoleil is innoverend en gericht op lange termijn duurzaamheid en vraagt daarom in aanvang meer tijd en geld. Maar levert op termijn duurzame banen en projecten op. Meer lezen kan hier.

Sinds september 2015 wordt er gewerkt aan een subsidieaanvraag bij de Europese Commissie in Dakar. Samenwerken met overheid bleek een onmogelijke opgave te zijn. Uitgevoerde opdrachten worden veelal pas na negen maanden betaald en vaak onvolledig. Hierdoor heeft BioSoleil regelmatig een financieringstekort terwijl er wel doorgewerkt moet worden. De voorwaarden van de EU commissie zijn echter uiterst stringent. De commissie vraagt een document van momenteel meer dan 600 pagina's. Voor een project in 22 dorpen. Het accent ligt op het creëren van 1600 banen. 22 proefterreinen van 50 hectaren, 23 schooltuinen en 23 volkstuinen voor ouderen. 

Om de biodiversiteit van het over algemeen sterk geërodeerde land te bevorderen wordt bij elk project eveneens 30% herbebost. Als de 50 hectaren projecten eenmaal zijn opgestart leveren zij 60 betaalde banen op en de winsten uit de productie van land en tuinbouwproducten vloeien naar de speciaal opgerichte coöperaties die ook werkgever zijn. Winsten die ingezet kunnen worden voor de bouw van gezondheidscentra, scholen en andere gemeenschapsvoorzieningen. 

In de afgelopen twee jaar werd het duidelijk dat er in Senegal een groot gebrek is aan duurzame materialen. Chinese of Indiase land en tuinbouw machines zijn geen duurzame optie. Gebouwen en schuren van lokaal beton met ijzeren onderdelen uit India en of China zijn opnieuw geen duurzame optie voor de projecten. BioSoleil heeft een duurzame bouwsteen ontwikkeld met specifieke thermische kwaliteiten. Waaronder het weghouden van de buitenwarmte in het interieur van het gebouw. Het eerste gebouw met dit type baksteen wordt in het dorp Yayeme neergezet. Als dagverblijf met opslag en droogkamers voor de vernieuwde lokale volkstuin. Waar meer dan 120 senioren hun eigen groenten kunnen gaan verbouwen. Groenten die hard nodig zijn om het vaak vitaminen arme voedsel aan te vullen. Door gebrek aan lokaal verbouwde gezonde voeding hebben ouderen en kinderen vaak onnodige kwalen die met dure antibiotica worden bestreden.

In Yayeme werkten wij samen met een NL stichting die al meer dan 20 jaar kleine projecten uit laat voeren in een wijkgedeelte van Yayeme. Een samenwerking die echter steeds moeizamer is gaan verlopen. Tijdens onze vele bezoeken aan het dorp vingen wij veel roddels op. De NL stichting zou alleen bepaalde families bevoordelen en ander geklets. BioSoleil heeft hiervan onmiddellijk afstand genomen. En de bevolking duidelijk gemaakt dat BioSoleil 100% Senegalees is. En zich inzet voor iedere organisatie die de economie en het sociale leven in de gemeenschap versterkt door concrete werkzaamheden.  BioSoleil is echter ook een lerende organisatie in opbouw met een no-nonsense aanpak. Het ontwikkelen en opzetten van blijvend duurzame projecten vraagt immers meer tijd en investering dan de vaak te snelle en weinig duurzame aanpak van kleine goedbedoelende buitenlandse organisaties die te weinig kennis hebben van lokale tradities en overlegstructuren. Vernieuwing vraagt ook om een mentaliteitsverandering. De gratis hulpgeld bronnen uit Europa drogen op. De bevolking moet nu zelf aan de slag en eigen bronnen creëren. Ook in Yayeme is er meer dan voldoende land en tuinbouw grond om iedereen aan eten en inkomen te helpen.

Maar Stichting Support Yayeme uit NL heeft haast. In 2015 ontvingen wij meer dan 524 berichten uit Boxtel. Waaronder mails en vragen via FB. Die moeten elke keer vertaald worden in het Frans. Doorgesproken worden. Beantwoord worden. Hier zijn 100den uren mee gemoeid. Tegelijkertijd vernemen wij de grote moeilijkheden om fondsen te werven in NL. Mislukte grote acties. Geslaagde kleine acties. “Vandaag 30 potten jam verkocht op een lokale markt in Limburg”. Allemaal leuk, aardig en liefdevol. Maar BioSoleil heeft gewoonweg geen tijd om al die kleine vraagjes en goedbedoelde tips te beantwoorden. Het plan is immers bekend evenals de tijdlijn. 

De toon uit Boxmeer veranderd. Er wordt neerbuigend gedaan over de inspanningen van BioSoleil. Er worden verdachtmakingen gelanceerd. De BioSoleil collega's hebben besloten geen aandacht meer te schenken aan het opgewonden gedoe uit Boxmeer. Hun partner is immers Association Jardin Support Yayeme.

Wilde Ganzen NL heeft de BioSoleil bijdrage aan het Yayeme project goedgekeurd en BioSoleil  een bedrag van bijna 4800 Euro overgemaakt. Op basis van een door BioSoleil getekende overeenkomst. Het bedrag dekt voor circa 40% het benodigde budget om de tuin volledig in te richten. Het volkstuinproject is de gezamenlijke inspanning van St. Yayeme NL, Wilde Ganzen NL én BioSoleil Senegal. St. Yayeme beschouwd het echter als hún idee en hun geld? Maar heeft nauwelijks voldoende fondsen kunnen werven om het gehele project te dragen. De volkstuin is dit maal een project wat wél door de gehele dorpsgemeenschap van Yayeme wordt gedragen middels leden en vertegenwoordigers uit het gehele dorp. Toch beschouwen Association Jardin Support Yayeme en BioSoleil het volkstuin project als een zeer kleinschalig project. 

Er is een groter gemeenschappelijk belang. Association Support Yayeme wil immers graag mee participeren in het grote werklozenproject van BioSoleilSenegal. Een lokale tuinderij op 50 hectaren die zorgt voor 60 betaalde arbeidsplaatsen. Wel is leuk dat de volkstuin met het mooie duurzame gebouw als voorbeeldproject kan dienen voor de andere 22 deelnemende dorpen.

St. Yayeme weet dat BioSoleil in nauwe samenwerking met de mede op hun initiatief opgezette lokale Association Jardin Support Yayeme werkt aan een plan om de jeugdwerkeloosheid in Yayeme te bestrijden. De Stichting in NL ziet dat vreemd genoeg niet als ontwikkelingswerk waar zij als NL stichting een bijdrage aan zouden kunnen leveren? Wil de NL stichting dan liever blijven functioneren zoals voorheen? Voorheen voerden aangetrouwde familieleden van de NL stichting hun plannen uit. Hierdoor dacht de bevolking dat het een familieaffaire was en niet was bedoeld voor de gehele bevolking. 

Enige jaren terug heeft de NL stichting 35.000 euro NL donateurs uitgegeven aan een volstrekt onnodig en  overbodige waterzuiveringsinstallatie. Hun luchtige excuus voor dit zeer grote verlies van donateursgeld was dat er onderlinge jaloezie in de dorpen het falen van het project zou hebben bevorderd. Dus jaloezie door ondankbare jaloerse Afrikanen. De opmerking van de NL voorzitter worden door de lokale bewoners als grievend en racistisch ervaren. Maar men is alhier gewoonweg te beleefd om dat te uiten. Natuurlijk worden 'de druppels op de gloeiende plaat' gewaardeerd op het dorp. Maar het is géén ontwikkelingswerk. 


Ondertussen is er gewoon waterleiding in alle dorpen aangelegd. Evenals elektriciteit. Iedereen kan dus in eigen tuin of huis een latrine en wasinrichting aanbrengen. De NL stichting wil echter nog steeds geld inzamelen voor centraal aangelegde latrine's? Wie heeft daarom gevraagd? De eerste reeks door de NL stichting aangelegde latrine's waren 100% duurder dan de gangbare lokale bouwprijs. Daarnaast blijkt dat niet de 'hele bevolking' maar een zeer klein percentage bewoners gebruik maakt van de latrine's. 

Bovenstaand illustreert het grote gebrek aan kennis én respect voor de lokale overlegstructuren, vaak gepaard aan gebrekkige kennis van de lokale talen en het Frans. Anderzijds zijn de pretenties van de NL stichting fors. In hun website worden hun bijdragen geroemd als 'grote' bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp. Maar is dat wel zo? Hoe zwaar telt een bijdrage van pakweg 10.000 Euro op een bevolkingsgroep van circa 2000 inwoners. 

Senegal staat vol met onafgebouwde schooltjes, gezondheidscentra'tjes, tuinen en verlaten latrines. In 2014 werden wij benaderd door een Duitse mijnheer. Die had ook een stichting. Hij heeft BioSoleil 100den adviezen gevraagd. Die heeft hij gekregen en uit kunnen voeren. Hij beloofde BioSoleil te helpen met fondsen. Hij gaf privé voorschotten. BioSoleil stuurde voorstellen naar Duitse organisaties. Die had hij aangedragen. 

Achteraf bleek dat de zijn projecten zijn persoonlijk eigendom zijn. Dus misbruik van donatie gelden. En dat hij de privé voorschotten terug wilde hebben en niet wilde verrekenen met de facturen van BioSoleil omdat zijn broer ziek was. Het was dom van BioSoleil om geen goed contract met hem te maken. Hij heeft zijn geld terug. BioSoleil heeft geleerd. In april/mei zal de Duitse mijnheer zich moeten verantwoorden bij de rechtbank in Dakar.


De voorzitter uit Boxmeer gaat via de BioKids Facebook pagina contact zoeken met partners van BioKids en BioSoleil. Hij schrijft opgewonden verhalen die op onwaarheden berusten. Er ontstaan roddels. Bijvoorbeeld via een Amsterdamse half werkeloze Taxibestuurder. Die een  stichting heeft opgericht om kinderen aan voetbalkleding en voetbalschoenen te helpen op de Filipijnen. Dat lukte bepaald niet. De voorzitter van de kleine stichting, was ook penningmeester en secretaris. Er ontstond contact. Of wij belangstelling hadden voor een grote partij voetbalkleding voor onze voetbalscholen. 


Graag, mooi aanbod! De Amsterdamse stichting had geen geld voor het transport. Ondertussen werd duidelijk dat de Amsterdamse voorzitter er van droomde een betaalde baan te creëren. En of wij tips hadden. Hij sprak echter geen Frans maar wilde toch op kosten van zijn stichting voetballessen komen geven. Via een groot bedrijf werd er sponsoring geregeld voor het transport van 12 pallets met kleding. Restpartijen van sportkleding fabrikanten. 

In april 2014 was de Nederlandse woordvoerder in de gelegenheid om de te schenken voetbalkleding in Nederland te bekijken. Opvallend was de grote hoeveelheid trainingspakken voor volwassenen. Er werd in Dakar een import procedure op gang gezet. De Senegalese douane eiste dat de ontvangers een erkende club zou zijn die eveneens in de eerste devisie zou spelen. De ontvanger werd FC Renaissance Yoff en niet Dakarkids of Mamasport of FC Sandiara. Maanden gingen er voorbij om alle stempels en papieren te verzamelen. Er moest vaak onder tafel betaald worden om weer een stempel op een ministerie te pakken te krijgen. 


De voetbalstichting uit Amsterdam schonk 500 Euro als tegemoetkoming in de kosten. Die bleken beduidend hoger te zijn. Bij aankomst van de container moest er alsnog een percentage 'importkosten' aan de overheid betaald worden. Anders zouden de pallets niet vrijgegeven worden. Er moest binnen twee dagen 1900 Euro bijbetaald worden. Deze van te voren niet bekend gemaakte bijdrage werd noodgedwongen betaald vanuit de Dakarkids kas. Onverhoopt en onvoorzien. 

Gelukkig heeft de clubleiding van FC Renaissance veel collega trainers bereid gevonden om tegen een donatie zakken met de veel te warme en te grote trainingspakken af te halen. De voor kinderen bruikbare voetbalkleding was minder dan helft van de 12 pallets. De restanten van de kleding en het merendeel van de niet zo sterke meegezonden voetballen zijn aan honderden kansarme kinderen uitgedeeld. De voetbalclubs waren niet echt blij met de weinig sterke voetballen. Door de voetballen aan straatspelertjes te verkopen is men er alsnog in geslaagd om met het ingezamelde geld hoge kwaliteit voetballen aan te schaffen. 


Achteraf kwamen er opgewonden berichten uit Amsterdam. Waarom wij niet op de voorzitter hadden gewacht met uitdelen. De voorzitter van FC Renaissance heeft een uitgebreid verslag gestuurd naar Amsterdam. In het Frans uiteraard. Nooit meer iets gehoord uit Amsterdam. Behalve verdachtmakingen aan het adres van de vrijwillige Nederlandse woordvoerder. Die gaf het op om telkens tientallen vragen in het Nederlands te moeten beantwoorden. Maar ook vanwege het voortdurende onbegrip in Amsterdam omtrent de Senegalese cultuur. Die dan af en toe corrupt mag zijn maar hoofdzakelijk zeer beleefd is en doorspekt van goede manieren. 

Aan de weg naar Yayeme. In Dioffior staat een gebouwtje wat 60.000 Euro heeft gekost betaald door een St. uit Rotterdam. Het zou in informatica opleidingscentrum worden voor de lokale jeugd. Heeft nooit gefunctioneerd. Heden is het een gebouwtje waar twee maalmachines staan voor lokaal geoogst meel. De NL stichting heeft indertijd 30.000 Euro subsidie besteed aan salarissen en reiskosten van adviseurs uit NL. Er zijn in de regio tientallen van dergelijke projecten die veel donateurs gelden uit o.a. NL hebben gekost en nauwelijks een bijdrage zijn geweest aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. 

De BioSoleil mensen houden het hoofd koel. In december is besloten dat BioSoleil geen antwoord meer geeft op de vele overbodige en weinig intelligente vragen van St. Yayeme uit Boxmeer. Het plan is immers bekend en het heeft tijd nodig. De voorzitter van St. Yayeme maakt veel misbaar over de rol van de Nederlandse woordvoerder van BioSoleil Senegal. Hij brengt roddels in de wereld die niets met de realiteit in Senegal te maken hebben. De Nederlandse en onbetaalde woordvoerder is echter alleen maar bemiddelaar  tussen twee partijen die elkaar moeilijk begrijpen. Het gedrag van de Support Yayeme voorzitter vertoont echter grote overeenkomsten met de vermoedelijk onbewuste racistische, vooringenomen en wantrouwige wijze van communiceren van meerdere Nederlanders met lokale partners in Senegal. 

BioSoleil heeft circa 6.300 Euro in kas voor het  project in Yayeme. Inclusief een bedrag voor een hekwerk. In april en áls al het uit noodzaak geïmporteerde materiaal binnen is. Kan BioSoleil een begin te maken met de aanleg van de volkstuin en de bouw van het dagverblijf in Yayeme. De aanleg van de tuin en de constructie van het gebouw zijn bedoeld als werkverschaffing én leerproject voor lokale jongeren. 

BioSoleil houd er al langere tijd rekening mee  dat St. Yayeme in NL onvoldoend fondsen weet te verzamelen voor o.a. de aanschaf een aanleg van een Africa Blue Pump. BioSoleil zal zorgdragen voor deze pomp en de aanleg als mocht blijken dat de NL stichting over onvoldoende middelen zou beschikken als de tuin klaar is voor plaatsing van de pomp. Dit cadeau compenseert eveneens de van te voren door St .Yayeme NL goedgekeurde facturen die BioSoleil aan St. Yayeme heeft gestuurd. 

Over enige weken heeft Association Jardin Support Yayeme haar beleidsplan voor 2016 klaar. BioSoleil zal hun plan op de nieuwe BioSoleil website plaatsen. 
Met Association Jardin Support Yayeme is op 2 januari 2016 een overeenkomst  gesloten met BioSoleil. Waarin is opgenomen dat: 

Er een officieel document komt waarin de toekenning van het terrein aan de Association voor minstens 25 jaar is verzekerd (ownership)

Het bestuur een internationale bankrekening opent op naam van hun stichting en dat elke bankopname en uitgave door 3 bestuursleden wordt ondertekend. 

Dat het bestuur in samenwerking met BioSoleil een werkplan met kostencalculatie voor de volkstuin opstelt  wat door de vereniging wordt goedgekeurd en onder toezicht van het bestuur wordt uitgevoerd. Werkzaamheden door derden worden uitgevoerd op basis van contracten. Facturen worden betaald als de contracten naar tevredenheid zijn nagekomen.

Het bestuur van Jardin Support Yayeme heeft eveneens besloten dat het een contractuele samenwerking aan wenst te gaan met St. Support Yayeme en ander donateurs. Waarbij telkens de wederzijdse inspanningen vastgelegd worden inclusief afspraken over verslaglegging en financiële verantwoording.

Het bestuur van Association Jardin Support Yayeme wil vooral duidelijk maken en  met name aan St. Support Yayeme dat zij zich dienstbaar wil maken aan de gehele bevolking en niet aan een paar families. En vrij is in haar keuze voor samenwerking met binnenlandse en buitenlandse partners.

BioSoleil laat zich niet ontmoedigen door roddels en achterklap. BioSoleil gaat de inspirerende uitdaging aan om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de reparatie van de 1000den hectaren verdwenen bossen. In combinatie met intensieve biologische land en tuinbouw, die ook veel banen en gezond voedsel opleveren. 

Kleine stichtingen uit Europa kunnen daarbij zeker enige steun verlenen. Hierbij  is respect en kennis van de lokale tradities van groot belang. En moet neo-kolonialiserend VOC-achtig missiegedrag zoals van vroeger vermeden worden. 

BioSoleilSenegal heeft regels opgesteld om een goede samenwerking te garanderen met lokale projecten die zij steunen.

01-12-2015

BioSoleil Sénégal - information 2015

BioSoleil Sénégal - information 2015Le Sénégal, pays en Afrique de l’Ouest, comprend de millions d’hectares de plaines magnifiques mais non-travaillées. A cause des investissements médiocres, l’abattage d’arbres pour l’obtention économique des combustibles et le grand nombre de bétail en liberté, l’érosion du paysage a augmenté dramatiquement les dernières cinquante années.

Les animaux errants apportent une contribution majeure à la déforestation.Vous savez que cette augmentation d’érosion en Afrique du Nord et de l’Ouest est également une menace pour le climat et le ravitaillement en Europe? Actuellement, plus de 60 pour cent des aliments nécessaires sont importés par le Sénégal.    

Premièrement, l’importation est beaucoup plus chère que la production alimentaire locale. Pour cette raison 70 pour cent de la population sénégalaise vit au ou sous le seuil de pauvreté.

Deuxièmement, le système éducatif au Sénégal se trouve dans une impasse. C’est l’idée d’être dépendant des dons de l’État et des bienfaiteurs qui a remplacé l’idée de développer ses connaissances et son autonomie personnelle.

Troisièmement, le nombre d’ONG a diminué de 75 pour cent à cause des problèmes des bancs mondiaux et la crise économique, et les 350.000 Sénégalais vivant en étranger envoient parfois même de 50 pour cent moins d’argent à leurs familles.

Chômage


Plus de la moitié des 13 millions d’habitants du Sénégal ont moins de 25 ans. Presque 90 pour cent des jeunes sont au chômage. Si les Sénégalais se mettent à l’agri- et l’horticulture d’une manière radicale et s’ils recommencent à cultiver leurs propres légumes et grés aux terres disponibles, ils auront la possibilité d’exporter 50 pour cent des aliments en Europe et autres continents où la demande des aliments, surtout biologiques, augmente de plus en plus.

Régénération des terrains

Les projets BioSoleil de régénération des terrains de l’agri- et horticulture, et les projets de jardins BioKids sont organisés après trois ans d'étude et de recherche à l’initiative de l’association BioSoleil Sénégal.

BioSoleil est une organisation sœur de l’association Dakarkids. Les dernières dix années un bon nombre de « Dakarkids » ont eu l’occasion de suivre une bonne éducation grâce à l’aide financier de leurs bienfaiteurs européens (surtout néerlandais). Pourtant, eux aussi, ils sont confrontés à une tâche difficile de trouver un travail payant.

Création d’emplois

En premier lieu, l’association BioSoleil a été fondée a 2012 pour la création d’emplois pour les jeunes des centres d’accueil et des écoles de foot de Dakarkids.

Depuis 2012, l’association se concentre notamment à la création d’emplois aux secteurs agricole et horticole. Ces deux secteurs pourraient devenir le plus grand employeur national. 

Bien sûr, pour réussir cet objectif, ces secteurs devraient effectivement être prioritaires au niveau national et international.

L’association BioSoleil a développé un modèle simple et efficace pour la création d’emplois et de ressources pour agriculteurs et leurs familles.

Niveau localLa population sera mobilisée de collaborer dans une nouvelle coopération. Les associations existantes, souvent les hommes et femmes séparés, seront réunies dans une seule société coopérative locale, ayant un seul but: l’amélioration des conditions socio-économiques de chaque participant, et l’accent est mis sur leur santé, et une meilleure circulation et distribution de l’eau.

À cause d’un menu du jour limité, contenant en général rarement des légumes fraîches ou salades, et la qualité de l’eau souvent médiocre, il existe un grand groupe d’enfants vivant à la campagne qui ont un retard de croissance ou qui sont même sous-alimentée.

En outre, au Sénégal, on mange plein de glucides (sucres) et des glutamates monosodiques (aromatisants salés). 
Par conséquence, les enfants développent une résistance insuffisante. Plus tard dans leurs vies, cela pourra bien poser un grand risque pour la santé.

Pensez par exemple aux « kubs or » de Maggi, qui font augmenter la production d’insuline. Les femmes prennent du poids et elles ont souvent des plaintes corporelles liées à l’hypertension. 

Parmi hommes, le nombre de diabétiques augmente extrêmement.  Les personnes plus âgées que 55+ ont également des problèmes de santé qui dans la plupart des cas ne sont pas reconnus et traités.

Bio-logique

L’association BioSoleil a l’intention de stimuler la consommation d’aliments et boissons sans natrium et sans sucre. Comme une augmentation de la consommation d’aliments riches en potassium. Par exemple des produits laitiers, des légumes, des jus de fruits et de la viande.

Ces aliments stimulent la croissance, améliorent la résistance et ont un fonctionnement préventif. En plus, il y a beaucoup de plantes et d’épices médicinales et locales qui ne sont plus utilisées, par exemple le moringa oleifeira qui se trouve presque dans tous les villages. Mais presque personne ne le sait : autrefois cet arbre était surnommé « l’arbre des merveilles ». 
Un choix conscient

L’association BioSoleil Sénégal a pour but de stimuler l’agri- et l’horticulture biologique au Sénégal. Un choix conscient. Les procédés biologiques en agri- et horticulture sont plus intensifs et généreront plus d’emplois par hectare à travailler. L’agri- et horticulture bio demande la biodiversité et le bon sens. À part la production augmentée, il faut donc aussi prêter attention aux environs.     

La plantation des arbres et d’autres végétations aura une influence positive au climat local et la circulation et distribution de l’eau. Le combat contre l’usage des plastiques et le ramassement des déchets aux villages et champs stimuleront le développement des terres saines, et bien sûr, la fonction mentale et sociale. Bon débarras!

L’acte 3 de la décentralisation offre plein de possibilités


Les derniers cinquante années, le gouvernement central du Sénégal n’a pas réussi à organiser un programme effectif au niveau de l’agri- et horticulture. Les dons financiers ont servi comme « frais d’organisation », sans avoir un résultat aux développements visés.

La décentralisation, introduite en mars 2014 par le gouvernement, offre plein de possibilités à la population pour améliorer leurs conditions de vie au niveau alimentaire et sur le plan du travail. Seulement environ 20 pour cent des terres agri- et horticoles sont propriétés privées. Les terres restantes sont propriétés de l’État.

Une analyse par BioSoleil précise des lois et décrets existantes montre que la population pourrait avoir une énorme influence au développement de leur propre territoire. 

Grâce à la décentralisation, chaque commune a désormais la possibilité de faire des plans d’occupation de sols (POS). Ce sont les Chefs de Villages qui devront dresser ces plans en collaboration avec des représentants de la population locale.

Comme toujours, la participation est un droit démocratique et un moyen politique essentiel. Les réunions prendront beaucoup de temps, mais il faut continuer jusqu’à un bon compromis. 

L’association BioSoleil s’est embarquée. Nous avons développé un programme, caractérisé par la durabilité et une approche pragmatiques. Les points essentiels: éducation, formation, création d’emplois et santé publique. Il est évident qu’un village pourrait se développer mieux - en sécurité et en bonne ambiance - quand les habitants qui sont disponibles pour un travail auront effectivement un revenu et seront en bonne santé.

L’association BioSoleil se concentre au renforcement des liens sociaux parmi la population et l’autonomie de la population. Vous avez attendu déjà trop à votre gouvernement.

Programme d’intervention

Le programme d’intervention et de soutien BioSoleil veille à ce que les villages pourraient générer un revenu à soi, en tenant aux accords conclus ensemble.

Le programme BioSoleil contient des jardins scolaires et des jardins ouvriers pour les gens plus âgés. À côté de cela, nous offrons des programmes de régénération pour les terrains à l’entour; c’est-à-dire des projets de agri- et horticulture et la foresterie. Précédée d'une programme de clôture, pour protéger les animaux et la plantation


Premièrement,

Ces projets sont fondés sur les principes de l’agro-sylviculture, un système de production mixte de la plantation d’arbres et la végétation agricole, afin de stimuler la biodiversité et la récolte.

Deuxièmement,

Le sylvopastoralisme, dans lequel la plantation d’arbres est combinée avec l’élevage (faire pâturer des animaux en forêt).

BioSoleil préfère les étables ouvertes où le bétail a accès à un parcours extérieur (clôturé). De cette façon, les animaux n’érodent plus les terrains à l’entour.

*Actuellement ils mangent toute la végétation

Dans chaque village une Bio télé-vision

Où l’association BioSoleil sera présente, nous proposerons tout d’abord de préparer une ou deux salles de classes dans l’école du village pour la formation et l’éducation en cours de soir. Les instituteurs vont avoir un rôle actif et coordonnant.

Toutes les écoles seront équipées d’un jardin scolaire où les enfants apprendront à créer et soigner des jardins ouvriers. On prêtera beaucoup d’attention à la semence et la culture fruitières et maraîchère. Les légumes et les fruits cultivés pourront enrichir les repas de la cantine scolaire.   

La salle de classe destinée aux cours de soirs sera équipée d’un grand téléviseur et un ordinateur à connexion Internet. La plupart de la matière des cours se composeront d’images, comme les émissions sur les techniques agri- et horticoles et les vidéos enregistrées par le drone de BioSoleil.

Ces vidéos montreront les terrains au village d’en haut. Elles suivront avec exactitude le développement des activités.  

Actuellement, plein de villages au Sénégal n’ont pas de raccordement au réseau de distribution de l’électricité nationale. Par conséquent, dans la plupart des cas, ils n’ont non plus la disposition d’une installation de pompes et de filtre, et c’est pourquoi il n’y a pas de bonne circulation et distribution d’eau aux maisons des habitants du village.

Le gouvernement sénégalais manque à ses devoirs à ce sujet. Il se trouve aux prises avec les déficits de capacités et de matériels. C’est un frein au développement, mais ce n’est pas nécessaire.

Un quart d’hectare de panneaux solaires suffirait pour l’équipement de courant d’un village moyen de 3000 habitants, et la promotion des fosses d’aisances ouvrirait la possibilité de produire le gaz méthane. 

Réalisation d’une caisse coopérative par village

L’association BioSoleil soutient la réalisation d’une caisse d’épargne locale, en collaboration avec l’IMCEC, l’institution mutualiste communautaire d’épargne et crédit. Par ce moyen, la commune pourrait d’une part réaliser un propre réseau de courant et d’eau, éventuellement à l’aide de SENELEC, et d’autre part, ils auraient la possibilité d’épargner en commun une partie des profits de la récolte, par exemple pour l’achat des matériels et des semailles.

L’association BioSoleil soutient la réalisation des stockages locaux pour les différentes récoltes, le refroidissement et l’emballage des produits. Ce projet rapportera non seulement des emplois, mais aussi il facilitera aux acheteurs de passer des commandes de récolte en avance, bien sûr, en considérant la qualité fournie et la garantie de paiement.

BioSoleil se caractérise par la sincérité et le langage simples. Notre méthode de travail pourrait être copié.

L’association BioSoleil tient au courant la population à travers les réseaux sociaux; elle publie tous les développements et résultats, mais elle rendrait également compte des problèmes, bien sûr sans nuire aux vies privées des participants. 

Les frais BioSoleil seront payés à travers un pourcentage des profits générés par les coopérations participantes. Sur la base d'un protocole d'accord par programme

Programme des jardins scolaires BioKids

Le programme des jardins scolaires BioKids est une partie  importante de l’approche BioSoleil. Les jeunes sont l’avenir, n’est-ce pas? L’association BioSoleil entre en discussion avec les communes. La question: comment vos enfants vont nourrir la nouvelle génération dans 25 ans?
   
Les cinq ans prochains l’association BioSoleil se concentrera à la stimulation et l’installation de 22 jardins scolaires dans 21 villages autour de la commune de Sandiara.

En plus, pendant cette période, on fondera 22 coopérations d’agriculteurs et associations qui travaillent ensemble. Leur objectif commun:    

a.   La stimulation de la distribution d’eau et de courant.

b.   La stimulation de la régénération des terrains agri- et horticoles.

c.    La création d’emplois payant au secteur agri- et horticole.

Ces objectifs comprennent également l’organisation du stockage central, des équipements de séchage, de distribution et d’emballage, et d’un office central pour la vente des récoltes.

Autres projets BioSoleil sont:

a.   La fondation et la mise en service d’une usine de production de fumage organique.

b.   La création d’écoles pour l’enseignement d’arbres et de plantes.

c.    La création d’un centre d’information et d’enseignement pour l’amélioration et la diffusion des connaissances de techniques agri- et horticole biologiques.

d.   La création d’un laboratoire de recherches et de labellisation.

e.   La création d’un jardin exemplaire et d’un banc de semailles.

f.     La création d’un site web facilement accessible avec surtout portables qui renseigne sur l’agri- et horticulture biologiques.

g.   La création de terrains clos, d’abord avec grillage, pour stimuler la biodiversité et bonifier les terres cultivables.

h.   La lutte contre l’érosion en tenant les animaux (vaches, moutons, cochons) dans des étables et des terrains clos.

i.      La création de fermes-poulailler pour satisfaire à la grande demande de bonne bio viande poulet.

j.      La collaboration stratégique avec plusieurs ONG qui s’occupent également du développement communautaire.


L’association BioSoleil se compose de cinq employeurs (qui travaillent pour nous en temps partiel) et d’un grand réseau de contacts intéressants au Sénégal et en étranger qui continue à se développer.

En premier lieu, les années à venir, l’association BioSoleil sera dépendante de dons et de subventions. 

A partir du moment où les coopérations fondées à notre aide se mettront à fonctionner proprement, les frais d’organisation pourront être portés par des faibles pourcentages des revenus, le cas échéant, profits des coopérations. 

Cet accord fait partie du contrat qu’on signe avec un village au début de notre collaboration.    


Les années à venir, on mènera des campagnes de collectes de fonds, notamment pour les projets de jardins scolaires BioKids, aux Pays-Bas pour l’instant, mais aussi aux organisations internationales.