29-12-2016

Petit Bonaparte, een onfatsoenlijke voorzitter en toch nog goed nieuws


28–12-2016 - Wij zijn bijna een jaar verder. Dit is het laatste bericht van BioSoleil Senegal. Vanaf de oprichting in 2012 tot eind 2016 is het aantal belangstellenden voor biologische land en tuinbouw in Senegal enorm gegroeid. Het gehele netwerk en alle activiteiten van BioSoleil wordt in januari overgedragen aan een overkoepelende stichting waar meerdere landelijke verenigingen deel van uit gaan maken. Met als vestigingsplaats Thies. Ook de naam zal veranderen en er komt een eigen website geheel in het Frans. De schatting is dat zich het komend jaar meer dan 60.000 leden gaan aansluiten. Goed nieuws dus.

Helaas laat de BioSoleil EU subsidie aanvraag voor 23 werkgelegenheid tuinen in Sandiara nog op zich wachten. Er is verschil van mening tussen de Senegalese overheid en de EU over de besteding. Terwijl de kern van de aanvraag het tegenhouden van ongewenste vluchtelingenstromen is. 

BioSoleil heeft met de afgelopen vier jaar veel plezier promotie gemaakt voor de biologische land en tuinbouw. Waardoor er veel Senegalese boeren, tuinders, en planters zich bewust zijn geworden van de mogelijkheden om gezondheid te bevorderen én betaalde banen te creëren.
Nooit opgehaalde planten voor Jardin Yayeme

Eén kwestie is nog niet opgelost
BioSoleil Senegal heeft in april 2015 een overeenkomst getekend met subsidiegever Wilde Ganzen om Association Jardin Yayeme (die samen hoort te werken met Stichting Yayeme Nederland). Het betreft een eenmalige bijdrage van circa 4600 Euro. Die BioSoleil Senegal tot op heden onder beheer heeft.

De voorwaarden in de overeenkomst zijn duidelijk.
Eén van de voorwaarden is dat de tuin daadwerkelijk eigendom van Association Jardin Yayeme is. En dat er officieel document voorgelegd kan worden waaruit blijkt dat de eigenaar van het terrein (dat kan de overheid of een privé eigenaar) het terrein ‘om niet’ dus gratis ter beschikking heeft gesteld voor een minimale periode van 10/25 jaar. Wilde Ganzen noemt dat 'Ownership'. Ook BioSoleil is een groot voorstander van ownership. Helaas begrijpt St. Support Yayeme dat niet. Zij vinden zich de eigenaar?

Dit bewijs is hard nodig in Senegal
Het komt vaak voor dat er activiteiten op een terrein worden uitgevoerd zonder dat er sprake is van formele toestemming door de eigenaar. Als er dan investeringen zijn gedaan dan gaan die verloren. Juist in het gebied waar Association Jardin Yayeme is gevestigd zijn er altijd al grote problemen geweest over eigendom van terreinen.

BioSoleil heeft in opdracht van Stichting Yayeme 
onderzoek gedaan naar de daadwerkelijk behoefte van dat gedeelte van de bevolking van Yayeme waar de NL stichting contact mee heeft. Enerzijds was er belangstelling voor een grote volkstuin. Anderzijds zag de bevolking liever een plan van aanpak om de grote werkeloosheid in Yayeme te bestrijden. Tevens kreeg BioSoleil grote twijfels omtrent de aanpak van de NL stichting Support Yayeme. Wij zouden hen geen cent geven.

Er was onder de bevolking véél verholen kritiek. 
Stichting Yayeme zo alleen eigen familie helpen en aldus de aanverwante familie. Stichting Yayeme zou volstrekt onnodige en mislukte projecten hebben gefinancierd. Waaronder een waterinstallatie van 35.000 Euro die nooit in gebruik is genomen. Dus 35.000 Euro Nederlands 'goede-doelen-geld' down the drain. De Nederlandse St. Support Yayeme ‘goed-doen-drang’ is kennelijk groter dan het goed luisteren naar de wensen van de lokale bevolking die vele malen groter is dan de kleine groep die St. Yayeme al jaren zegt ‘te helpen’ met hún ontwikkeling.

Het voorstel van BioSoleil 
om de tuin groter te maken en échte banen te creëren werd door de voorzitter van Support Yayeme Nederland niet goed gelezen. Hierdoor liet hij de kans om onderdeel te worden van een door de EU gesubsidieerd land- en tuinbouwproject aan Yayeme voorbijgaan. Een grote gemiste kans waardoor de kleine tuin dan onderdeel van een groter volledig gefinancierd plan zou worden.

Tijdens een informele rondreis met BioSoleil leden, EU en Senegalese afgevaardigden in juni 2016. Is ook de gemeente Fimela bezocht. Yayeme valt administratief onder Fimela.

Een door het gedrag van de voorzitter van St. Support Yayeme misgelopen gebouw

Aldaar vernamen wij dat Association Jardin Yayeme niet formeel was ingeschreven en dat er grote twijfels waren over het rechtmatig gebruik van het terrein in Yayeme. Stichting Yayeme werkt dus vermoedelijk mee aan een privé aangelegenheid. En ondanks het verzoek van BioSoleil Senegal om na 1,5 jaar wachten officiële verklaringen van eigendom of gebruik over te leggen heeft BioSoleil geen enkele verklaring gezien.

BioSoleil heeft in de afgelopen vier jaar juist, in de streek waar Jardin Yayeme gevestigd is een groot aantal volkomen mislukte ‘goede doel’ projecten kunnen observeren. Er zijn vanuit Nederland, maar ook vanuit Duitsland en Frankrijk duizenden euro’s geïnvesteerd in grote mislukkingen. Mislukkingen waar niemand over wil praten. Het falen word de bevolking verweten.

In november 2015 verbrak BioSoleil de werkrelatie met St. Support Yayeme. De postkoloniale drang en dwang van de Nederlandse voorzitter van Stichting Yayeme uitte zich in grove taal en beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse tussenpersoon. (De voorzitter heeft kennelijk weinig kennis van het Frans of Engels in woord en geschrift).

BioSoleil heeft begin januari 2016 het bestuur van Assosciation Jardin Yayeme bezocht. Aldaar bleek dat de ledenlijst en de bestuurssamenstelling niet overeen kwamen met de realiteit.

Er waren géén verplichte 3 maandelijkse bestuur rapportages. Er was géén boekhouding en er was ook géén officiële bankrekening waar het Wilde Ganzen subsidiebedrag op gestort kon worden.

Opnieuw heeft BioSoleil uit moeten leggen dat er alleen maar met één officieel gevestigde partner gewerkt kon worden. Het ‘bestuur’ beloofde in de maanden daarop met officiële eigendom papieren, een werk en financieringsplan én een bankrekening waarop drie bestuursleden gedrielijk gemachtigd zouden zijn om uitgaven te doen op basis van bestuursbesluiten.  
In het afgelopen jaren heeft BioSoleil niets meer vernomen van Association Jardin Yayeme. Tussen 2013 en begin 2016 heeft BioSoleil meer dan 20 bezoeken, vergaderingen in Yayeme afgelegd. Er is een gedeelte van het vele BioSoleil werk door Stichting Support Yayeme vergoed. Hun aanbetaling voor een te plaatsen hekwerk is teruggestort naar St. Support Yayeme NL. Aanbetaalde planten en struiken zijn ondanks herhaalde verzoeken nooit door Jardin Yayeme opgehaald. De meerkosten van de bezoeken en het vele werk waren voor rekening van BioSoleil. Een cadeau aan Yayeme!

In plaats van Jardin Yayeme te steunen met de formalisering van de doelstelling heeft de voorzitter van St. Support Yayeme uitzonderlijk veel tijd vrij gemaakt om met name de Nederlandse BioSoleil tussenpersoon te belasten met zeer kwalijke beschuldigingen, bedreigingen, en laster via de sociale media. Onbewezen stellingen en vooral haatdragend en smerig rumoer. Maar met welk doel eigenlijk?

BioSoleil Senegal heeft besloten het door Wilde Ganzen gefourneerde bedrag eind maart 2017 terug te storten naar Wilde Ganzen in Nederland. Het is immers niet bedoeld voor de voorzitter van St. Support Yayeme. Die te graag roept dat alle heil voor Yayeme van hem afkomt. Als Jardin Yayeyeme écht bestaat biedt het nakomen van de eerder gemaakte afspraken Association Jardin Yayeme de laatste kans om juridisch werkelijk orde op zaken te stellen en een eigen fijne tuin te bouwen.

Stichting Support Yayeme blijkt telkens opnieuw een slechte partner te zijn voor de overigens zeer aardige mensen in Yayeme. De koloniale houding en het grillig haatdragend en onbewust racistisch gedrag en vóór Zwarte Piet gedrag voorzitter van St. Support Yayeme wordt momenteel door advocaten in Nederland en Senegal bestudeerd. Daarna volgt harde actie. 

Op de foto vijf van de twaalf fantastische personen die jarenlang als daadwerkelijke begeleiders van BioSoleil en BioKids  een belangrijke rol hebben gespeeld of het directe werk hebben uitgevoerd. 


Het feit dat de onfatsoenlijke voorzitter die in Senegal Petit Bonaparte word genoemd, al maanden ongevraagd en ongewenst vrienden van de Nederlandse tussenpersoon stalked (zelfs de kinderen in Senegal lastig valt) via de sociale media. Verdachtmakingen poneert, onbewezen beschuldigingen uit, met kwetsende en onware teksten zullen hem en zijn partners (meehuilers) zwaar aangerekend worden. 

Voor iedereen die denkt iets te kunnen claimen 
van BioSoleil, BioKids of voorheen Dakarkids of van de Nederlandse tussenpersoon. Er ging beslist wel eens wat fout in de organisatie met name door de taalbariere daarvoor alvast onze excuses. 

Maar iedereen kan een mail met harde bewijzen sturen naar: Mr. Ellens van www.teurlingsellens.nl/nl. 

Mocht de claim onterecht of juridisch ongegrond zijn dan worden de behandelingskosten aan de claimer doorberekend en indien nodig word er een schadeprocedure opgestart wegens smaad en een schadeclaim ingediend die na toewijzing geheel ten goede komt aan de BioKids in Senegal. Die kunnen de extra steun goed gebruiken!

De bevolking van Yayeme helpen doet Petit Bonaparte (veel vrienden vragen om zijn echte naam) zeker niet( Wij houden het fatsoenlijk wij zijn geen rechters. En onze BioKids ezel Jean zou zich beledigd voelen (ja het is een mannetje).
 

Wij besteden ook liever geen tijd aan onzin maar liever aan onze doelstelling het strijden tegen ongelijkheid, armoede en koloniaal racisme. 

Het complete verhaal rond St. Support Yayeme komt zeker in het onderstaande boek. Zou daar de frustratie van Petit Bonaparte zitten?

Water dragen naar de zee verschijnt eind 2017 of begin 2018